Операційна ціль 2.2: Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів

^ Операційна ціль 2.2: Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів

Хмельниччина не вважається регіоном активного туризму, тому розбудова потенціалу інституційних структур підтримки туризму, постачальників послуг, громад і людей, що розміщують у себе туристів, не було предметом інтенсивної діяльності у сфері освіти, навчання та поширення інформації. Хоча мешканці Хмельницької області славляться своєю гостинністю та засвоїли передову практику інших регіонів і країн у сфері туризму, сучасний туризм вимагає високої якості послуг, а отже, й відмову від спрощення традиційних звичаїв і стилю життя, зокрема на селі.


Обов’язком кожного має стати прагнення до успішної реалізації заходів, передбачених попередніми операційними цілями, поліпшення об’єктів туризму та туристичної продукції з використанням маркетингу як інструменту залучення й утримання туристів у регіоні. Таким чином, екологічний туризм окреслює основні проблеми, котрі мають розв’язуватися паралельно з процесом розвитку туризму. Необхідно забезпечити загальну присутність регіональних інституцій для координації одночасних заходів у створенні підвалин для туризму й розбудові туристичних об’єктів для забезпечення ефективного використання фізичних об’єктів, побудованих для туризму. Регіональна спільнота, котра розуміє ринок туризму, відіграє ключову роль у забезпеченні успішності діяльності за цими обома напрямками. Тут необхідно підкреслити, що обізнаність і потенціал громадськості йдуть поруч із інституційним потенціалом тих, хто безпосередньо залучений до обслуговування туристів. Такий підхід відображає важливість розміщення розвитку туризму серед ширшого кола цілей та сподівань громади і вимагає уваги не лише органів влади, а й простих громадян.


У разі одночасного проведення заходів з будівництва та зміцнення фізичних підвалин туризму як першого кроку на шляху розвитку туризму, то природним продовженням цієї роботи є маркетинг і просування, покликані забезпечити економічну стійкість учасників процесу. Це не означає, що треба вести маркетинг і рекламу кожного конкретного туристичного об’єкта: мова йде про те, що маркетинг має вестися тоді, коли туристична пропозиція буде готова до рекламування. Регіон має рекламувати насправді цінні об’єкти, що підготовлені для приймання туристів, вести моніторинг та виправляти те, що не дозволяє задовольняти інтереси ключового туристичного ринку. Необхідно дотримуватися такої базової філософії: ми рекламуємо те, що існує, тоді, коли воно працює добре і має особливий характер.


Таким чином, реклама та маркетинг туристичних продуктів є чинником забезпечення компетентності регіону як останній крок, що має постійний характер.

Очікувані результати:

зміцнення потенціалу розвитку, моніторингу та координації туризму;

розвиток знань і навичок працівників туроператорів, налагодження самоосвіти;

забезпечення обізнаності громадськості;

розвиток навичок у сфері сільського/зеленого та містечкового туризму; знаходження новими суб’єктами своїх економічних ніш, зокрема у сфері ремісництва;

сертифікація та маркетинг об’єктів туризму та туристичного продукту;

створення системи інформування туристів.


Показники: кількість нових постачальників туристичних послуг; нових ремісників.


Для ефективного досягнення цієї операційної цілі необхідно реалізувати такі заходи:

^ Захід 2.2.1: розвиток інституційної підтримки

У рамках цього заходу передбачені три напрямки інституційної підтримки:


1. Можливості та спроможність організацій, які беруть участь у наданні послуг та постачання додаткової ремісницької продукції.

У центрі уваги під час вжиття цього заходу перебуває кадровий потенціал. Справжні знання та навички організацій, які є однією зі складових туристичної пропозиції регіону, можуть зробити навіть не дуже добре освоєний туристичний потенціал привабливим для туристів, що прибувають на вихідні дні, у відпустки та для поліпшення стану здоров’я. Таким чином, розбудова потенціалу організаторів, гідів, послуг розміщення та розробників продуктів є базовою вимогою та відкриває шлях до сертифікації відповідних підприємств. Розбудова потенціалу може вестися за двома основними напрямками: навчання окремої групи професіоналів, а також обмін передовою практикою між професіоналами під проводом регіонального органу координації туризму (наприклад, обласної координаційної ради з питань туризму). Аналіз ринкового попиту та навичок, необхідних для виробництва типових сувенірів та національного одягу (зокрема домашнього начиння з дерева), є другою групою навичок, які необхідно розвивати в селах і містечках в ув’язці із загальною туристичною пропозицією. Внесок виробництва сувенірів у регіональні туристичні програми дозволить відкрити нові економічні можливості перед населенням сіл, жінками, інвалідами та безробітними у містах, перерозподілити доходи та забезпечити соціальну інтеграцію із включенням до суспільства маргінальних прошарків населення.


2. Інститути координації, організації та моніторинг діяльності в туристичному секторі в цілому.

Перед туристичною галуззю області стоїть чимало проблем, до яких належать відсутність бачення та лідерства в розробленні та маркетингу туристичних продуктів, навичок підприємництва, управління бізнесом та доступу до кредитів і ресурсів. Відсутність координації, інформації, обміну інформацією та співпраці між усіма постачальниками туристичних послуг може призвести до розпорошеності та неефективності маркетингу туристичного потенціалу регіону. З огляду на це, пропонується створити систему, спрямовану на подолання браку інституційного потенціалу у сфері туризму. Таку систему можна збудувати за низького рівня витрат із забезпеченням ефективної її роботи із залученням представників усіх зацікавлених сторін сектору (а також перевізників та операторів об’єктів логістики), представників місцевої влади та громадянського суспільства до роботи у складі органу координації туристичної діяльності регіонального рівня.


Така організаційна схема може передбачати створення ^ Регіонального туристичного інформаційного центру як віртуального порталу з усією необхідною інформацією для туристів щодо послуг. Особливого розвитку вимагає потенціал цього скоординованого та комплексного підходу до обслуговування туристів та ефективного маркетингу.


3. Залучення місцевих громад через органи влади та шляхом самоорганізації громад.

Приймання туристів та відвідувачів і гостинне ставлення до них є лише однією з передумов підвищення ефективності залучення туристів і забезпечення повторного відвідування області ними. Важливим моментом тут є організація громадськості, що забезпечить поліпшення благополуччя відвідувачів. Для цього слід регулярно організовувати прибирання міст і сіл, проводити змагання на звання найгарнішого села, готувати місця для пікніків, риболовлі та організовувати дитячі майданчики. Така робота у громаді є, як правило, завданням місцевої влади, хоча населення теж може виявити свій творчий підхід шляхом самоорганізації громадськості.
^
Захід 2.2.2: розбудова потенціалу сільського та містечкового туризму

Туризм став важливим інструментом розвитку сільських, віддалених та периферійних місцевостей області. Водночас у багатьох містах туризм так і не приніс очікуваної користі і часто призводив до негативних наслідків, пов’язаних із неспроможністю місцевих підприємців отримувати користь від обслуговування туристів, нерозумінням туристичного ринку й необізнаністю громад про туризм та його вплив.


Оселі сільського та зеленого туризму вважаються основними постачальниками послуг під час розблокування природних ресурсів для туризму та їхнього залучення до регіональної туристичної пропозиції. Розміщення та розумна організація вільного часу туристів і відвідувачів підвищує рівень задоволення гостей і розширює можливості отримання доходів постачальниками послуг. Не роблячи значних інвестицій, у садибі можуть бути запропоновані послуги катання на конях, каное чи плотах, риболовлі чи катання на велосипедах, або залучення гостей до робіт по хаті та господарству. Організація святкувань із традиційними стравами, напоями та ознайомленням із місцевими звичаями в сусідніх населених пунктах також може залучити відвідувачів та туристів.


Цей захід спрямований на підвищення якості розміщення, розширення асортименту туристичних послуг, гарантування безпеки та управління інформацією щодо сільського туризму в селах і містечках.

^ Захід 2.2.3: реклама туристичного потенціалу регіону

У випадку реалізації всіх описаних вище заходів у рамках цього стратегічного напряму цей захід, що є останнім, може бути реалізований без будь-яких проблем. Хоча маркетинг і реклама туристичного продукту мають бути впроваджені одразу ж після створення та сертифікації туристичного продукту для запобігання затримкам в отриманні доходів, цей захід має на меті загальну рекламу туристичного потенціалу регіону та формування іміджу високоякісного постачальника комплексних послуг. Такий підхід орієнтується на роль і функції органу координації туристичної діяльності на регіональному рівні та спирається на здатність місцевих громад підтримати цю ініціативу. Наприклад, конкретними завданнями (окрім ведення базової рекламної діяльності через регіональний туристичний інформаційний центр) можуть бути:

проведення інвентаризації об’єктів туризму, туристичних продуктів, організаторів турів, постачальників послуг, виробників сувенірів і оприлюднення комплексної регіональної туристичної пропозиції;

визначення критеріїв, проведення оцінки та сертифікації всіх учасників ринку туризму Хмельниччини;

встановлення міжнародно визнаних туристичних позначень, знаків, інформаційних щитів і покажчиків навколо туристичних об’єктів та природних принад;

розроблення комплексного підходу до управління туристичними об’єктами та диверсифікація продукту шляхом створення системи маркетингу та інформації із залученням зовнішніх ресурсів на зразок мережі сільських бібліотек.


Таким чином, розширення туристичного сектору може справляти позитивний вплив не лише в самому секторі, а й у сфері розвитку суміжних об’єктів промисловості та сервісу, створювати нові робочі місця та поліпшувати загальну економічну ситуацію в регіоні. Відповідне зростання може бути забезпечене за рахунок збільшення числа туристів, продовження тривалості їхнього перебування та збільшення обсягу їхніх середньодобових видатків. Для ефективного досягнення результатів необхідно врахувати чимало факторів, причому за отримання користі для регіону в цілому й для себе самих мають відповідати всі громадяни.


2760065196892167.html
2760137758786642.html
2760226145656247.html
2760301648455291.html
2760414590537137.html