Міністерство фінансів україни - страница 16

01 

^ Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок  

додаток до декларації  

самостійний документ 
02 

Звітний (податковий) період  

 

 

 (рік) 

 (квартал) 

 

 (місяць) 
03 

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки  

 

 

 (рік) 

 (квартал) 

 

 (місяць) 
031 

 

відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше 
04 

Платник 

 
 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору) 
041 

юридична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 Код за ЄДРПОУ 
042 

фізична особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
043 

спільна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 
Договір про спільну діяльність від _________________ 

N ______ 
044 

управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 Податковий номер, який надають органи державної податкової служби  
Договір про управління майном від ________________ 

N ______ 
045 

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Податковий номер, який надають органи державної податкової служби 
05 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 (номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)  

Розрахунок подається до органу державної податкової служби в       ___________________________
                                                                                                                                                                                  (район, місто)
_____________________________________________________________________________________  
07  ознака підприємства суднобудування 

08  ознака підприємства літакобудування 
09  ознака постачання у межах угоди про розподіл продукції 

10  ознака підприємства (організації) інвалідів 
(грн.) 

2744069596596452.html
2744210778688123.html
2744284458540048.html
2744599517398274.html
2744688651942045.html