Порівняльна таблиця до проекту податкового кодексу україни - страница 18


Відхилено.

Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів” (стаття 9)
1177.

70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби України інформує орган державної податкової служби:70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби України інформує орган державної податкової служби:

1178.

70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;

1179.

70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;

1180.

70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.

1181.

70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

-297- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Пункт 70.9 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.

Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України».


Враховано


70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.

^ Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
-298- Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Частину 9 статті 70 "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" викласти у наступній редакції:

"70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи".

^ Враховано частково-299- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

Пункт 70.9 викласти в наступній редакції: "70.9. За зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. Форма документа і порядок його видачі встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи.";

^ Враховано частково

1182.

У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначається та затверджується центральним органом державної податкової служби України.


1183.

У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у встановленому порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням реєстраційному номеру облікової картки платника податків присвоюється серія та номер паспорта громадянина України. Про застосування альтернативної форми обліку зазначається у документі, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі.

-300- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

У пункті 70.9 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків ГЛАВИ 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ третій абзац виключити та замінити його на абзац наступного змісту:

У разі якщо формування реєстраційного номера облікової картки платника податків у загальному порядку суперечить релігійним переконанням фізичної особи, то за її зверненням облік такої особи ведеться у альтернативній формі за наступним вичерпним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Про застосування альтернативної форми обліку органом державної податкової служби зазначається у документі, який видається такій фізичній особі, та робиться запис встановленого зразку у її паспорті.

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.


-301- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Абзац 3 частини 70.9. статті 70 замінити на наступний:

"Для осіб, які за релігійними або іншими переконаннями відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та осіб, які не досягли 18-ти річного віку зберігаються раніше встановлені форми обліку фізичних осіб- платників податків. Замість облікової картки з реєстраційним номером застосовується заява такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання, місця основної роботи. У паспортах зазначених осіб на сторінці "Особливі відмітки" вноситься запис: "Має право здійснювати будь-які платежі, реалізувати свої права та обов’язки без реєстрації у Державному реєстрі, без облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера)", який завіряється підписом керівника місцевого податкового органу та гербовою печаткою із зазначенням дати запису".

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1184.

70.10. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за бажанням такого платника може бути проставлений у паспорті громадянина України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-302- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)

Пункт 70.10 статті 70 викласти в такій редакції:

"70.10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма, або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру".

Враховано

70.10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма, або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.

1185.

70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

-303- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Пункту 70.11 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк реєстрації».Враховано

70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжено строк реєстрації.1186.

70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків використовується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:

-304- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Абзац перший пункту 70.12 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:»


Враховано

70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які проводять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:
-305- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Частину 70.12 статті 70 після слів "…а також фізичними особами…" доповнити словами:

"крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку, і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У документах цих осіб замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи) за раніше встановленими формами.

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1187.

70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;

1188.

70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;

-306- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)

Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.

Відхилено.

Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (стаття 7)

70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;

1189.

70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

-307- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)

Пункти 70.12.2 і 70.12.3 статті 70 проекту кодексу виключити.

Відхилено.

Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (стаття 7)

70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

1190.

70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті 70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України;70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті 70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України;

1191.

70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;

1192.

70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;

1193.

70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування, або прав на нього;

1194.

70.12.8. подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;70.12.8. подання органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;

1195.

70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;

1196.

70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;

1197.

70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

-308- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Пункту 70.12.11 частини 70.12 статті 70 після слів "в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами" доповнити словами "фізичні особи-платники податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання, та особи, які не досягли 18-ти річного віку замість реєстраційного номера облікової картки платника податків в усіх документах, що містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків зазначають прізвище ім’я та по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.

70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

1198.

70.13. Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

-309- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Пункту 70.13 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України».


Враховано


:

70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
-310- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Пункт 70.13 статті 70 після слів:

"з порушенням вимог законодавства України" доповнити словами: "за винятком документів осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про це органи державної податкової служби за місцем проживання. У цих документах замість реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються прізвище, ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1199.

70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

-311- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Пункту 70.14 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України».Враховано


70.14. Орган державної податкової служби зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
-312- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

&&

Частину 70.14 статті 70 доповнити абзацом другим:

"Для платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку і офіційно повідомляють про відмову органи державної податкової служби за місцем проживання, в таких випадках замість реєстраційного номера зазначається прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи), вказані у заяві такої особи про взяття на облік за раніше встановленими формами".

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, України для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1200.

Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

-313- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

У другому абзаці виключити слово "Кожен".

^ Враховано частково

.


-314- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Доповнити частину 70.14. статті 70 словами "Фізична особа-платник податків, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та особа, яка не досягла 18-ти річного віку зазначає в таких випадках замість реєстраційного номера облікової картки платника податків прізвище ім’я по батькові (за потреби рік народження, місце проживання, місце роботи)".

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1201.

70.15. Відомості з Державного реєстру:70.15. Відомості з Державного реєстру:

1202.

70.15.1. використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України;70.15.1. використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України;

1203.

70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

-315- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

підпункт 70.15.2 пункту 70.15. статті 70 глави 5-1 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"70.15.2. є конфіденційною інформацією, крім відомостей про постановку на облік фізичних осiб-пiдприємцiв та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.".Відхилено.

Діюча норма Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (стаття 8).

Згідно із ст. 28, 30 ЗУ "Про інформацію" за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Отже поняття "з обмеженим доступом" включає поняття "конфіденційна"

70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про постановку на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

1204.

70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов’язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків, зокрема:

-316- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Н.д.Мірошніченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Абзац перший пункту 70.16 статті 70 викласти у такій редакції:

«70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:»


Враховано


70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і контролем за дотриманням податкового законодавства України, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:
-317- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1205.

70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену статтею51 цього Кодексу;

-318- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)

Підпункт 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 проекту кодексу виключити.

Відхилено.

Діюча норма, рядки 6 та 7 Форми №1ДФ

70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також інформацію, передбачену статтею51 цього Кодексу;

1206.

70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п’ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

-319- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

у пп. 70.16.2) слова "транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, " - виключити;

Відхилено.

Отримання інформації про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, необхідно для забезпечення органами ДПС контролю щодо повноти сплати податків при переході права власності, купівлі/продажі нерухомого майна.


70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти у п’ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

1207.

70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

-320- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

пп.70.16.3) - виключити.

Відхилено.

Отримання інформації про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, необхідно для забезпечення органами ДПС контролю щодо повноти сплати податків при переході права власності, купівлі/продажі нерухомого майна.

70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

1208.

70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток), щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток), щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

1209.

70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення - у п’ятиденний строк від дня провадження відповідної дії;70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення - у п’ятиденний строк від дня провадження відповідної дії;

1210.

70.16.6. органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на нього - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;70.16.6. органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно або прав на нього - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;

1211.

70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші аналогічні заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов’язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управлінням майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов’язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше, як протягом п’яти календарних днів від дня прийняття відповідного рішення;70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні заклади, заклади соціального захисту населення та інші аналогічні заклади, що відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або управління майном підопічного, зобов’язані повідомляти про встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, піклування або управлінням майном фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про подальші зміни, пов’язані із зазначеною опікою, піклуванням або управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем свого перебування не пізніше, як протягом п’яти календарних днів від дня прийняття відповідного рішення;

1212.

70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - інформацію про інші об’єкти оподаткування.70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - інформацію про інші об’єкти оподаткування.

1213.

70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними та такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

-321- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У третьому реченні пункту 70.17 статті 70 після слів "вважаються дійсними" доповнити словами "для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є ".


Враховано

70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.-322- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

В пункті 70.17 статті 70 в третьому реченні словами "вважаються дійсними та" замінити словами "вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є".

Враховано.


--323- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

У пункті 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків після слів „зареєстровані у Державному реєстрі...” вставити наступні слова: „(за винятком фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби)”... далі за текстом.


^ Враховано частково

.


-324- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Доповнити частину 70.17. статті 70 словами, та змінити нумерацію:

Норми частини 70.16 ст.70 та пунктів 70.16.1-70.16.8 щодо подання органам державної податкової служби інформації, що пов’язана з реєстрацією фізичних осіб як платників податків із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків не розповсюджується на фізичних осіб-платників податків, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстрації в Державному реєстрі, від формування та подання облікової картки, реєстраційного номера облікової картки (податкового номера, ідентифікаційного номера) та осіб, які не досягли 18-ти річного віку. Облік вказаних осіб та подання інформації про нарахування та сплату податків щодо таких осіб здійснюється за раніше встановленими формами обліку платників податків.

.

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.


-325- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

Пункт 70.17. - виключити

Відхилено


-326- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)

&&

Після пункту 70.17 Статті 70 Державний реєстр фізичних осіб - платників податків додати пункт 70.18 наступного змісту:

70.18 Для фізичних осіб - платників податків, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру та повідомляють про це органи державної податкової служби, застосовується альтернативна форма обліку платників податків за наступним переліком особистих даних, а саме: прізвищем, ім’ям та по батькові, датою (день, місяць, рік) і місцем народження, місцем реєстрації та місцем фактичного проживання, основним місцем роботи або місцем служби або місцем навчання. Цей перелік особистих даних є вичерпним, його зміна та/або доповнення може відбуватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Таким фізичним особам не присвоюється реєстраційний номер облікової картки, податковий номер, індивідуальний ідентифікаційний номер та ніякі інші цифрові, біометричні, штрихові ідентифікатори особи.

У місячний термін після звернення такої фізичної особи до органу державної податкової служби за місцем її проживання у паспорті цієї особи робиться запис такого встановленого зразку: "Має право реалізувати будь-які свої передбачені законом права та виконувати будь-які обов’язки, в тому числі здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки, податкового номеру, індивідуального ідентифікаційного номеру" та засвідчується підписом начальника (або уповноваженої ним посадової особи) і скріплюється печаткою місцевого органу податкової служби із зазначенням дати запису.

Відхилено.

Враховуючи інтереси віруючих, для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера, запроваджена альтернативна форма обліку за серією та номером паспорта. При цьому відомості про всіх фізичних осіб - платників податків незалежно від релігійних переконань, мають включатись до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити (не звужувати) право фізичних осіб через релігійні переконання відмовитись від ідентифікаційного номера та здійснювати платежі без ідентифікаційного номера. Одночасно буде забезпечено єдиний державний облік фізичних осіб – платників податків та умови для забезпечення податкового контролю.
1214.


2715485706188163.html
2715671869974821.html
2715811196907822.html
2716051563816856.html
2716148505195913.html